Διοικητικό συμβούλιο


Πρόεδρος:Στουφή Ελεάνα,
Στοματολόγος – Οδοντίατρος,
Μετεκπαιδευθείσα στη Στοματολογία στο Παν. Harvard USA,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Υπεύθυνη Στοματολογικού Ιατρείου Ευρωκλινική Αθηνών

 

Αντιπρόεδρος:Λάσκαρης Γεώργιος,
Στοματολόγος. Ιατρός – Οδοντίατρος,
Επισκέπτης Καθηγητής Παν. Λονδίνου,
Αν. Καθηγητής Στοματολογίας Ιατρικής Σχολής Αθηνών
Ιδρυτής και Διευθυντής Στοματολογικού τμήματος Νοσ. «Α.Συγγρός» 1971-2008

 

Γεν.Γραμματέας: Μαρίνα Δούκα

Στοματολόγος-Οδοντίατρος

Μετεκπαιδευθείσα στη Στοματολογία στο King’s College ,London,και στο Στοματολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός »

Υπεύθυνη Στοματολογικού Ιατρείου Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

 

Ειδ. Γραμματέας: Ελένη Γεωργακοπούλου,
Στοματολόγος. Ιατρός – Οδοντίατρος,
Μετεκπαιδευθείσα στη Στοματολογία στο Eastman Dental Institute UCL,και στο Στοματολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός»
Επιστημονική συνεργάτης Στοματολογικού Τμήματος Νοσ. «Α.Συγγρός»

 

Μέλος : Λούμου Παναγιώτα,
Στοματολόγος, Οδοντίατρος – Ιατρός,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Μετεκπαιδευθείσα στη Στοματολογία στο Στοματολογικό Τμήμα Νοσ. «Α. Συγγρός»
Συνεργάτης Β. Δερματολογικής Παν/κης Κλινικής «Αττικό» Νοσοκομείο

 

Ταμίας: Δημήτρης Μαλάμος
Στοματολόγος-Οδοντίατρος,
Μετεκπαιδευθείς στη Στοματολογία στο Bristol University,και στο Στοματολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου «A. Συγγρός».

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών