Αίτηση εγγραφής


Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν Στοματολόγοι, Γναθοχειρουργοί καθώς και Οδοντίατροι, Δερματολόγοι, Παθολόγοι και Ωτορινολαρυγγολόγοι με αποδεδειγμένο ενδιαφέρον για την Στοματολογία, Έλληνες ή αλλοδαποί που έχουν τη δυνατότητα ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα

Η εγγραφή των μελών γίνεται με απλή αίτηση προς το Δ.Σ. η οποία συνοδεύεται με φωτοτυπία του τίτλου της ειδικότητας και της εγγραφής στον οικείο Ιατρικό ή Οδοντιατρικό Σύλλογο.

Η αποδοχή της αίτησης εγγραφής αποφασίζεται από την Γ.Σ. με πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης μπορεί ο αιτών να υποβάλει νέα αίτηση, μετά από τουλάχιστον ένα χρόνο με την ίδια διαδικασία.

Το δικαίωμα εγγραφής των τακτικών μελών του Σωματείου καθορίζεται σε 20 ευρώ και η ετήσια συνδρομή σε 20 ευρώ.

Εγγραφή

Όνομα & Επώνυμο

Ιδιότητα

Το email σας

Διεύθυνση "Οδός" " Αριθμός"

ΤΚ

Πόλη

Τηλέφωνο

Κινητό

Αφού έλαβα γνώση του Καταστατικού της ΕΕΚΣ., τις διατάξεις του οποίου αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή μου ως μέλους της Εταιρείας.
Υποβάλω συνημμένα βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα των εργασιών που αναφέρονται στη στοματική και γναθοπροσωπική παθολογία και έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά ή ξενόγλωσσα οδοντιατρικά ή ιατρικά περιοδικά.
αποδέχομαι.

Το μήνυμά σας