Εταιρία


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ιδρύθηκε το 2009 η Εταιρία Κλινικής Στοματολογίας, που έχει ως ΣΤΟΧΟΥΣ

– Να φέρει την Στοματολογία κοντά στον Οδοντίατρο και Ιατρό
– Οριοθέτηση των νόσων που περιλαμβάνει η Στοματολογία
– Ανάδειξη και καθιέρωση της Στοματολογίας ως ειδικότητας
– Αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των νόσων του στόματος
– Προβολή του αντικειμένου στην κοινωνία
– Βελτίωση της υγείας των ασθενών
– Συνεργασία με Οδοντιατρικούς, Ιατρικούς και Κοινωνικούς φορείς