Αίτηση εγγραφής


Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν Στοματολόγοι, Γναθοχειρουργοί καθώς και Οδοντίατροι, Δερματολόγοι, Παθολόγοι και Ωτορινολαρυγγολόγοι με αποδεδειγμένο ενδιαφέρον για την Στοματολογία, Έλληνες ή αλλοδαποί που έχουν τη δυνατότητα ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα

Η εγγραφή των μελών γίνεται με απλή αίτηση προς το Δ.Σ. η οποία συνοδεύεται με φωτοτυπία του τίτλου της ειδικότητας και της εγγραφής στον οικείο Ιατρικό ή Οδοντιατρικό Σύλλογο.

Η αποδοχή της αίτησης εγγραφής αποφασίζεται από την Γ.Σ. με πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης μπορεί ο αιτών να υποβάλει νέα αίτηση, μετά από τουλάχιστον ένα χρόνο με την ίδια διαδικασία.

Το δικαίωμα εγγραφής των τακτικών μελών του Σωματείου καθορίζεται σε 20 ευρώ και η ετήσια συνδρομή σε 20 ευρώ.

Εγγραφή

[contact-form 2 «register»]